16.01.2011

"to ki" or not "to ki"

Google’a toki kanunu yazınca çıkan ilk pdf’e tıkladım. Aynen kopyalıyorum.

KANUN NO: 2985

TOPLU KONUT KANUNU

AMAÇ VE KAPSAM:

MADDE 1 - Konut ihtiyacının karsılanması, konut insaatını yapanların tabi olacagı usul ve esasların düzenlenmesi, memleket sart ve malzemelerine uygun endüstriyel insaat teknikleri ile araç ve gereçlerin gelistirilmesi ve devletin yapacagı desteklemeler (...) (*) bu Kanun hükümlerine tabidir.

TOPLU KONUT İDARESİNİN GELİRLER, HARCAMALARI VE DENETİMİ:

MADDE 2- (Degisik madde ve basgı: 4684 - 20.6.2001 / m.7 - Yürürlük m.25 b) Toplu Konut _daresinin gelirleri;

a) _dare tarafından satısı yapılacak konut, isyeri, arsa ve arazilerin satıs ve kira gelirlerinden,

b) _dare tarafından açılacak kredilerin geri ödemelerinden,

c) Hazine arsaları üzerine yapılan konut ve isyerlerinin arsa maliyet bedellerinin en çok yüzde 25'ine kadar alınacak katılım payından,

d) Hazine Müstesarlıgının uygun görüsü üzerine yurt dısından saglanacak kredilerden,

e) Faiz gelirlerinden,

f) Bütçe kanunları ile (Degisik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.43/16 - Yürürlük m.45/11) "tahsis edilen ödenek ve 8.3.2007 tarihli ve 5597 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca alınan harçlardan (**)

g) idareye yapılacak bagıs ve yardımlardan, Meydana gelir.

Burada, başbakanın cüzdanı ya da toki başkanının banka hesabı gibi bir madde yok. öhm.. neyse devam edelim:

Toplu Konut idaresinin kaynakları asagıdaki amaçlar için kullanılır:

a) (Degisik: 4966 - 31.7.2003 / m.3) Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesi, köy mimarisinin gelistirilmesine, gecekondu alanlarının dönüsümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup, yenilenmesine yönelik projelere kredi verilmesi ve kredilerde faiz sübvansiyonu yapılması.

b) Toplu konut alanlarına arsa temin edilmesi.

c) Arastırma, turizm alt yapıları, konut alt yapıları, okul, karakol, ibadethane, saglık tesisleri, spor tesisleri, postane, çocuk parkları, benzeri tesisler ve konut sektörü sanayiini tesvik için yatırım ve isletme kredisi verilmesi.

d) İs ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkarlara ait isyerleri ve küçük sanayi tesebbüslerinin kredi yoluyla desteklenmesi.

e) Afet mahallerinde konut yapımının tesvik ve desteklenmesi. idare kaynaklarının kullanımına iliskin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüge konulacak yönetmelikle tespit edilir. Toplu Konut idaresinin gelir ve giderleri Yüksek Denetleme Kurulu denetimine tabidir.

(kaynak: http://www.toki.gov.tr/html/tanitim/kanun.pdf)

Yukarda büyük ve bold olan kısımda gösteriyor ki, Toki görevini yapmış. Görev. (Görev için bknz.alt satır.)


görev

a. 1. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. 2. İşlev. 3. Resmî iş, vazife: Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti. -A. İlhan. 4. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon. 5. db. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. 6. fizy. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. 7. mat. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

Bu da görevin tdk’ya göre anlamı (http://tdkterim.gov.tr/bts/)

***

işte, yabtım yabtım yabtıım diye bağrarım! diyenlere - laylaylom galiba sana göre sevmeler..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder